Bilder från verksamheten

Bilder från verksamheten 2022 - 2024

2024-05-04 Lindskär öppnas för säsongen 

2024-05-04 Toaletten öppnad och städad för säsongen

2023-06-10 Sommarträff, många samlade i solen vid berget 

2023-05-19 Några "Stegeborgare" som samlats på ön vid ”grillplatsen”  

2023-06-10 sommarträffen. Många båtar som hade samlats vid berget, som är försedda med förtöjningsöglor samt att man kan förtöja i bojar och eget ankare om man vill använda det.   

2023-05-06 Underhåll av bryggan. Här byter man ett stödben på bryggan. 

2