Funktionärer och kommittéer

Revisorer:

Gunnel Olsson

 Teknik

Göran Backner, 011-257999

Lars Törnqvist, 011-170684

 Försäkringsombud:

Jörgen Tinnerholm, 011-172550
 Web: Lena J Falk 070-349 20 37
 Utbildning: Alexander Johansson, 0730-83 98 08
 Klubbholmeansvarig: Styrelsen (kontakt L-G Nyström, se nedan)

 Ungdom:

Miljöombud:

Paul Hellrin, 070-601 53 56

Magnus Öhrn

 Kappsegling:

Niklas Olsson 073-316 99 47

Anders Lindroth 070-330 16 69

 Sjösäkerhet: Lars-Göran Nyström 076-721 10 38

Valberedning:

 

Alexander Johansson, 0730-83 98 08

Anders Karlsson 076-886 62 03

 

Stegeborg i vinterskrud